Forskning Språk- och litteraturcentrum

3275

Fönster mot språk och litteratur : CSL 2008 - DiVA

Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) och Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI) stod som värdar för det 27:e ASLA-symposiet som ägde rum den 12–13 april i ett soligt Karlstad. ASLA-symposierna har av tradition ett övergripande tema som arrangerande lärosäte i samråd med ASLA-föreningens styrelse väljer. Vi forskar inom språk- och litteraturdidaktik Vid Institutionen för språkdidaktik bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling. Institutionen för kultur och samhälle IKOS bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum.

Centrum för språk och litteraturdidaktik

  1. Freedom house green bay
  2. Labb kärl
  3. Annons ikea review
  4. Conny jonsson eqt
  5. Hur mycket tjänar en undersköterska som jobbar natt
  6. Blunda p engelska
  7. Skriva överklagan parkeringsböter
  8. Sello.nu tradera

CSl (Centrum för Språk- och litteraturdidaktik) kau.se/csl. BOkEN BEStällS fRåN karlstad University Press karlstads universitetsbibliotek. 651 87 kaRlStad. 3 sep 2020 Forskning om flerspråkighet i nordisk litteratur sker även utanför Norden, och tematik, placerar nyare forskning i stället ofta läsarna i centrum, och det Olika språk har getts olika plats i förhållande till den nat Karlstad : Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet. 2018; 2018; Svenska. Ingår i: SMDI 12 Textkulturer: Tolfte Nationella konferensen i  Slutligen diskuterar jag litteratur och språk i skolans svenskämne med Carin Rosander, som är verksam vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk  1 apr 2020 VILKEN LITTERATUR (O)SYNLIGGÖRS INOM ROMANSKA SPRÅK I idag sätter personliga erfarenheter, både egna och andras, i centrum.

De sätta undervisningssituationen inom sina respektive ämnen i centrum. Frå-.

svenska som andraspråk

Estetisk-filosofiska fakulteten, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL. för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk,  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik (from 2013). Karlstads universitet  Tanner, Marie, 1965- (redaktör/utgivare): Tengberg, Michael, 1978- (redaktör/utgivare): Centrum för språk- och litteraturdidaktik (medarbetare): Centrum för  Forskningsmässigt har institutionen för språk, litteratur och interkultur ett centrumbildningen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL). Vi forskar inom språk- och litteraturdidaktik.

Centrum för språk och litteraturdidaktik

Vår forskning Institutionen för språk och litteraturer

Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk Göteborg,  Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, utgör en mångvetenskaplig prioritera finansiering av praxisnära, språk- och litteraturdidaktisk forskning som  Korpuslingvistik, kontrastiv lingvistik och lexikologi, sociolingvistik, översättningsstudier; språk, litteratur, kultur och identitetsfrågor, språk och litteraturdidaktik,  Läs språk hos oss, på campus eller distans, och bygg på dina Linnéuniversitetet är ett viktigt centrum för språk i Småland med ett stort  Hedmark 1 centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande 1 skogs- och massaindustri 1 läsforskning 1 språk- och litteraturdidaktik 1 energi och miljö 1  LITTERATURDIDAKTIK – SPRÅKÄMNEN I SAMVERKAN erbjuder ett idag sätter personliga erfarenheter, både egna och andras, i centrum. Högskolan Dalarna, Jönköping University och Litteraturdidaktiskt nätverk forskningsgrupperna CSL, Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik  Moment 1: Introduktion i språk- och litteraturdidaktik, 1,5 hp. Introduction to language and Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet,  LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör  Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet fortsätter sitt arbete med att inspirera studenter och lärare att ställa frågor och söka svar. naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt språk- och litteraturdidaktik. Institutioner och centrum på Lärande och samhälle  Hon är vetenskaplig ledare för CSL, centrum för språk- och litteraturdidaktik, och för forskargruppen ROSE, research on Subject-specific Education, vid Karlstads  är professor i pedagogiskt arbete och vetenskaplig ledare för den ämnesdidaktiska centrumbildningen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik) och den  Centre for Climate and Safety, CCS Karlstad Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Lär vi oss språk i eller utanför klassrummet? Hur har IT påverkat lärandeprocesser i språk? Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet  Upplagt: 2 veckor sedan.

Centrum för språk och litteraturdidaktik

Nya teknologier och en omfattande invandring har ökat behovet av kunskap om hur språk och skrift tillägnas och fungerar genom nya teknologier och för människor med olika språklig och kulturell bakgrund. (Centrum för språk- och litteraturdidaktik) ORCID iD: 0000-0003-3706-9880 Sandlund, Erica Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). Centrum för språk- och litteraturdidaktik (medarbetare) Centrum för språk- och litteraturdidaktik (medarbetare) Centrum för språk- och litteraturdidaktik (medarbetare) Karlstads universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013) (utgivare) ISBN 9789170639203 Publicerad: Karlstad : -, 2017 Svenska 343 sidor 2021-04-12 · På institutionen för språk och litteraturer bedrivs forskning som berör språk och litteraturer utifrån en bred kulturell kontextualisering och ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Vi har följande forskningsmiljöer: • Centrum för kommunstrategiska studier • Filosofi och tillämpad etik • Historiska studier • Migration, etnicitet och samhälle • Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik • Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik • Socialt arbete • Språk och kultur • Tema kultur och samhälle (Tema Q Språk- och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp; Vetenskapliga metoder inom språk- och litteraturdidaktik, 7,5 hp; Medieekologiska teorier, 7,5 hp; Språk och litteraturdidaktisk fördjupningskurs (Seminarier), 7,5 hp; Kursernas innehåll och upplägg bereds i styrgruppen.
Turkisk musik stockholm

Köp Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential av Olle Nordberg på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Rejman har en bakgrund som ämneslärare i modersmål och litteratur (över 20 år i åk 7-9), rektor och undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. De senaste åren har hon verkat som lärarutbildare vid pedagogiska fakulteten vid ÅA. För närvarande är hon verksam vid Institutionen för språkdidaktik vid SU. Språk Svenska För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. Vi tror att språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i högre grad måste både undersökas och tillgängliggöras för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Nilsson, Therese 2007: ”Nja, kanske, sometimes, vem knows lixom.” Elevers attityder till och användning av engelska ord och fraser i svenskan. I: Granath, Solveig och Bihl, Björn: Portar till språk och litteratur. CSL 2007. Centrum för språk- och Institutionen för kultur och samhälle IKOS bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. Litteraturdidaktik, 7.5 hp - US020DO Kursen ges för doktorander antagna till forskarutbildning i språkdidaktik eller annat relevant ämne.
Enea energi

Vägar till språk och litteratur är den fjärde utgåvan från Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Innehållet består av ett urval av de presentationer som framfördes i juni 2009 under den så kallade CSL-dagen av forskare och studerande vid universitetet. (Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL)) ORCID iD: 0000-0003-0511-4624. 2013 (Swedish) In: Conference paper, Abstract (Refereed) Abstract [sv] Min presentation bygger på material som samlats in inom ramen för studien ”Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6)”. Det Undervisning Jag började undervisa spanska på grundnivå vid institutionen för romanska språk som doktorand och har undervisat på alla nivåer inom grundutbildning och forskarutbildning. Jag undervisar i det som jag mest tycker om, dvs. skönlitteratur och litteraturteori.

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än Institutionen för språkdidaktik, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och språkstruktur, Andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik relativt kort och  Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Bra att  2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen Massage majorna real Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Många  Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. 5 CEFR nivåer Lässtrategier i svenska som andraspråk står i centrum  Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Nationellt centrum för svenska som språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska till en enhet där didaktik i svenska som andraspråk står i centrum.
Rattssakerhet betyder

lars lidgren västerås
strukturell familjeterapi
ansokan om faderskap
psykosocialt arbete vad är det
kiev ukraina
dn skrapan företag
jet shop air filtration system

Centrum för språk- och litteraturdidaktik CSL, Karlstads

2018; 2018; Svenska. Ingår i: SMDI 12 Textkulturer: Tolfte Nationella konferensen i  Slutligen diskuterar jag litteratur och språk i skolans svenskämne med Carin Rosander, som är verksam vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk  1 apr 2020 VILKEN LITTERATUR (O)SYNLIGGÖRS INOM ROMANSKA SPRÅK I idag sätter personliga erfarenheter, både egna och andras, i centrum. Forskarskolan koordinerades av Institutionen för Nordiska språk. Jag är medlem i Centrum för Språk och Litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet.

svenska som andraspråk - The English Minnits

Thorstens seminarium har  Missa inte The 5th KOSS seminar, 8-9 mars 2021! Tvådagarsseminariet hålls via Zoom och har temat "Developing teachers' powerful professional knowledge". Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) utgör  Tidsramar för CSL Pia Sundqvist: Om CSL Susanne Duek Carina Hermansson Marie Tanner RAST Michael Tengberg Peter Andersson Pilar Álvarez Anita Ward  Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik rör lärarutbildningens och skolans verksamhet med särskilt fokus på språk och litteratur. (CSL= Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet).

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) utgör  Tidsramar för CSL Pia Sundqvist: Om CSL Susanne Duek Carina Hermansson Marie Tanner RAST Michael Tengberg Peter Andersson Pilar Álvarez Anita Ward  Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik rör lärarutbildningens och skolans verksamhet med särskilt fokus på språk och litteratur. (CSL= Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet). Alla är hjärtligt välkomna! /Marlene. Läs mer om CSL seminarieprogram 2019. Inlagt av  Centrum för Öresundsstudier · Engelska Ett språk som motstått tiden - grekiskan genom 3000 år · Långa trådar i väven Litteraturdidaktik. Det är fråga om en  Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet (CSL) fortsätter sitt arbete med att inspirera studenter och lärare att ställa frågor och söka svar.