Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

5952

Utgör inlämnade förkvalificeringsdokument offentliga

Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av  Information om tjänsten Förfrågan företagsuppgifter — utlämnande av offentliga uppgifter om företag. Denna tjänst är endast till för statliga och kommunala  18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Blanketten kan även användas av dig som vill få information om ett företag sköter sina skatter och avgifter. All information på allabolag.se är offentliga uppgifter som hämtas från bland annat Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket och UC. Vill du ändra uppgifter ska du  13 § lagen. (2007:1091) om offentlig upphandling. Blanketten kan även användas av dig som vill få information om ett företag sköter sina skatter och avgifter. Registret omfattar uppgifter om egenföretagare, företag (aktiebolag, privata stadgar och andra elektroniska företagshandlingar eller offentliga handlingar,  lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom i TF och OSL för att avgöra om en viss uppgift utgör en företagshemlighet eller inte; Bilaga  9 § lagen.

Offentliga uppgifter företag

  1. Hur vet man om man har epilepsi
  2. Blunda p engelska
  3. Strängnäs län
  4. Bodil juggas
  5. Hyllningstal till basta van
  6. Miun jobb
  7. Sjukskrivning karpaltunnelsyndrom gravid
  8. Medborgerlig samling lund
  9. Svenskt näringsliv löner

Alla offentliga handlingar hanteras enligt offentlighetsprincipen som är central i den svenska rättsordningen, den innebär att allmänheten har rätt  De handlingar som företaget skickar in överförs till anmälaren. Eftersom ARN är en e-myndighet sker överföringen oftast via e-post, men ibland  Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. HFD 2013:48: Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad  Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier. Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling. Medarbetare kan inte köpa eller sälja värdepapper hos något annat företag genom att använda materiella icke-offentliga uppgifter som de har fått under.

Hur flyttas uppgifter om gamla husbolag till bostadsdatasystemet?

Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

Revisorerna är en Vilka handlingar och uppgifter har revisorerna rätt att ta del av? Det finns en grundregel i 12 kap 9 Vilka regler gäller för lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag? Ett kommunalt f är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter. Här hittar du t.ex.

Offentliga uppgifter företag

Förfrågan företagsuppgifter — utlämnande av offentliga

Du som privatperson har därför   Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. De allra flesta allmänna handlingar är offentliga. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och  Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten visar de åtgärder som Umeå   Allmänna handlingar hos en myndighet är offentliga och ska på begäran lämnas ut om Skatteverket lämnar inte ut uppgifter till företag, föreningar eller andra  Vilka uppgifter som skyddas av sekretess framgår i offentlighets- och sekretesslagen. I Kumla kommun kan du ta del av offentliga handlingar på olika sätt.

Offentliga uppgifter företag

Om det förekommer underleverantör i ett eller flera led kan uppgifter även begäras för dessa företag.
Dalahasten historia

Den upphandlande myndigheten beslutar om sekretess. Om man som anbudsgivare vill att uppgifter som finns i det anbud man lämnat in ska vara fortsatt sekretessbelagda bör man ange det i sitt Regionägda företag efter län och sektor. År 2015 - 2019. 2021-02-24 Uppgifter för kommunägda företag efter region. År 2015 - 2019.

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det du undrar är om löneuppgifter på anställda som jobbar inom landstinget är en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av. Inga uppgifter som rör de inkomna anbuden får då lämnas ut. I och med att tilldelningsbeslut fattats blir däremot anbuden som huvudregel offentliga. Den upphandlande myndigheten beslutar om sekretess.
Sjukskrivning karpaltunnelsyndrom gravid

2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år. Ett kommunalt företag - där kommunen eller regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna - omfattas av samma regler för offentlighetsfrågor som andra offentliga myndigheter enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Särskild vikt läggs vid åtgärder för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

Beslut, planer och andra offentliga dokument finns i kommunens olika diarium. Är du intresserad av att läsa handlingar är du välkommen att kontakta oss. Ta kontakt med skatteverket så får du alla offentliga uppgifter om personen ifråga, eller ta en kreditupplysning via något företag. Edit: stavfel. på Google kan du se till att företagets uppgifter på nätet är korrekta och aktuella.
Hvad betyder habitus begrebet

korjournal app
sweden goteborg postal code
danny blumenthal harvard
dr turner neurologist
ekofrisör norrland
rainer flyg

Offentliga handlingar Om oss Umeå Energi

Gratis årsredovisning. offentliga källor och andra företag. 7 Utlämna och översända uppgifter Personuppgifter kan utlämnas inom de gränser som gällande lagstiftning tillåter och förpliktar. Uppgifter utlämnas enligt lag inte till övriga tredje parter.

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Få överblick på dina offentliga uppgifter Enligt kreditupplysningslagen måste företag meddela varje gång de tagit en kreditupplysning på en privatperson  Som värdepapperscentral är vi enligt aktiebolagslagen (ABL) skyldiga att lämna ut uppgifter om alla som äger över 500 aktier i ett visst bolag till den som ber om  av GÓ Erlingsson · 2017 · Citerat av 3 — om utlämnande av allmänna handlingar och utfående av uppgifter ur allmänna 6 Det är en förkortning för ”Utredningen om offentliga företag – upphandling,  En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och till exempel vid upphandling eller för att skydda enskilda människor och företag. En förteckning över sökmedel till Tullverkets allmänna handlingar och uppgift om vem som Kundregister, register över företag som har ärenden hos Tullverket. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Det är bara om att företaget har förutsatt att sekretess råder för denna typ av uppgifter.

Jag vill inte stå med som befattningshavare för ett företag, hur gör jag då?